Hoe wordt u geholpen?

 

Budgetbeheer:

Als u het overzicht kwijt bent, maar u zelf nog verantwoordelijk kan zijn voor verschillende taken die noodzakelijk zijn om het budget op orde te krijgen, kan er gekozen worden voor budgetbeheer. Het inkomen wordt door ons beheerd. Wij werken met 2 rekeningen, een beheer- en een leefgeldrekening.Vanaf de beheerrekening worden alle vaste lasten betaald en van het saldo op de leefgeldrekening kunnen boodschappen worden betaald.

 

Beschermingsbewind:

Als u het overzicht kwijt bent, u niet meer verantwoordelijk kan zijn voor verschillende taken, omdat er te veel speelt in uw leven, U heeft bijvoorbeeld een verslaving, geen werk, psychische problemen etc. of misschien schulden, is het noodzakelijk om beschermingsbewind aan te vragen om uw situatie weer onder controle te krijgen. 

 

Aanmelden bij schuldhulpverlening:

Bij zowel budgetbeheer als beschermingsbewind kan u worden aangemeld voor schuldhulpverlening. Het aanmelden voor schuldhulpverlening kost tijd. Hoe snel u wordt aangemeld, wordt mede bepaald door de aard en de hoogte van uw schulden en of u er klaar voor bent om aan de verplichtigen te voldoen. Het is altijd de bedoeling uw schuldendossier zodra dit mogelijk is aan te melden bij de schuldhulpverlenende instantie. Verder merken wij op dat beschermingsbewind niet hetzelfde is als schuldhulpverlening. Beschermingsbewind is in vele gevallen noodzakelijk om uw schuldenproblematiek op te lossen. Praktisch gezien betekent dit dat u langer onder bewind staat dan dat een schuldentraject duurt.